Kvalitet & Miljö

Spetsudden AB har som yttersta målsättning att uppnå total kundnöjdhet. Vi ska leverera felfria tjänster på utsatt tid, till rätt pris och med minsta möjliga miljöpåverkan

Vi strävar efter att uppnå vår målsättning vad gäller kvalitet, behöver vi ständigt sträva efter att förbättra våra leveranser genom att:

 • Vara lyhörda gentemot våra kunder och leverantörer
 • Löpande effektivisera organisationen
 • Implementera nya idéer
 • Ständigt sträva efter att minska våra kunders kostnader och miljöpåverkan
 • Utföra vårt arbete på ett strukturerat sätt genom god planering
 • Löpande utföra kvalitetskontroller samt uppföljning av dessa
 • Ställa tydliga krav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners

Vi tror att vi alla både kan och behöver dra vårt strå till stacken för att värna om miljön. Därför ska vi arbete för att minimera vår, och våra kunders miljöpåverkan genom att:

 • Kontrollera leverantörers och entreprenörers miljöpolicys och sträva efter att alltid välja det alternativ som resulterar i lägst miljöpåverkan i allt från elleveranser till rengöringsmedel
 • Aktivt arbeta i syfte att minimera förbrukningen för uppvärmning och elanvändning, på ett kostnadseffektivt sätt
 • Minimera mängden avfall producerat genom de tjänster vi levererar och säkerställa att det avfall som produceras omhändertas på korrekt vis
 • Arbeta löpande med utbildning av våra medarbetare
 • Följa de lagar, förordningar och föreskrifter som finns utställda