Skadehantering

Spara tid genom att låta oss hantera era skadeärenden

Skadehantering

Hantering av vattenskador är ofta krångligt och tidsödande. Vi har lång erfarenhet av hantering av alla typer av vatten-, fukt- och brandskador, och har unika samarbeten med entreprenörer som snabbt kalkylerar, planerar och genomför erforderliga åtgärder. Självfallet i samråd med boende, lokalhyresgäster och försäkringsbolag. Med vår skadehanteringsmodell minimeras föreningens kostnader för handläggning, samtidigt som styrelsen kan fokusera på annat