Teknisk förvaltning

Vi är styrelsens/fastighetsägarens högra hand och bistår med allt från rådgivning till upphandling och genomförande av projekt i alla storlekar

Teknisk förvaltning

Spetsuddens tekniska förvaltare är styrelsen högra hand. Vi bistår styrelsen med alla typer av ärenden, från litet till stort. Rådgivning, stämmor, myndighetskrav, besiktningar, handläggning av bostadssociala ärenden, upphandling etc. Med Spetsuddens tekniska förvaltning kan styrelsen istället fokusera på styrelsearbetet.