Projektledning

Ett väl genomfört projekt är kostnadseffektivt, utfört i tid och med minimal omgivningspåverkan. Vi leder era projekt från start till mål.

Projektledning

Smutsiga trapphus, avfallssäckar som står i veckor, dålig information och störande helgarbete? Med en god och strikt ledning av föreningens projekt behöver det inte vara så. Vi finns med er från start till mål i era projekt och är er behjälpliga med allt från förstudie till slutbesiktning.