Våra tjänster

Vi tror på långsikta kundrelationer och en personlig förvaltning av era byggnader – vi vill helt enkelt lära känna er, för att bättre förstå vad ni behöver och vill ha

Teknisk förvaltning

Vi är styrelsens/ fastighetsägarens högra hand och bistår med allt från rådgivning till upphandling och genomförande av projekt i alla storlekar

Fastighetsskötsel

En väl fungerande fastighetsskötsel är A & O för ett trivsamt, attraktivt och kostnadseffektivt boende. Vi ombesörjer fastighetsskötsel med utbildad personal med lång erfarenhet

Städning

Ett rent trapphus är ett trivsamt trapphus. Vi hjälper er att hitta ett städalternativ som passar såväl er ekonomi som era hus och boende

Energideklaration

Vi är certifierade för upprättande av energideklaration, och är er behjälpliga med att ta fram kostandseffektiva lösningar för energibesparing av alla storlekar

Skadehantering

Hantering av vattenskador inom föreningen kan vara väldigt tids- och resurskrävande för styrelsen. Att låta oss hantera skadorna sparar mycket tid och energi, och ofta även en bra slant

Underhållsplanering

En tydlig underhållsplan hjälper styrelsen i såväl det dagliga som långsiktiga arbetet, och är guld värd vid budgetarbetet. Vi anpassar våra underhållsplaner att passa just er förening, och kan leverera den i olika format, inklusive en webbvariant

Fastighetsbesiktning

En väl dokumenterad fastighetsbesiktning ger ett tydligt verktyg att arbeta utifrån när underhållet ska planeras och budget läggas

Projektledning

Vi hjälper er att upphandla, avtala och genomdriva projekt i alla dess storlekar

Snöröjning

Vi hjälper er förening med såväl manuell som maskinell snöröjning. Med vår breda maskinpark försvinner snabbt snötäcket snabbt

Markskötsel

Gräsklippning, beskärningar, häckklippning, maskinsopning eller nyplantering? Vi hjälper er!

Vitvaruservice

Med vår vitvaruservice har ni alltid nära till reparation och service av maskinparken i tvättstugan