Fastighetsbesiktning

Hur ser er förenings underhållsbehov ut? Årlig besiktning ger styrelsen ett värdefullt verktyg vid budgetarbete och underhållsplanering. Dessutom riskerar inga åtgärder att falla mellan stolarna

Fastighetsbesiktning

En återkommande fastighetsbesiktning är värdefull vid planering av såväl underhålls- som trivselåtgärder. Protokollet från fastighetsbesiktningen ger styrelsen ett arbetsredskap att under verksamhetsåret arbeta utifrån. Vi utför gärna besiktningen tillsammans med representanter från styrelsen